Make your own free website on Tripod.com

topdeco.gif (1692 bytes)mainpg.jpg (1582 bytes)istilah.jpg (1485 bytes)plan.jpg (1430 bytes)topdeco.gif (1692 bytes)
http://members.tripod.com/~ukleeds
ainix.gif (2443 bytes)Online Medicine 

Disclaimer
3 January 1998   (updated 14/1/98)


Segala usaha telah dibuat untuk memastikan segala fakta-fakta yang terdapat di dalam halaman ini adalah tepat dan sahih. Sumber-sumber rujukan yang digunakan adalah dari buku-buku perubatan, journal, kamus perubatan, pensyarah dan researcher universiti, internet dan juga dari sedikit pengalaman penulis sebagai pelajar perubatan. Kemajuan pesat dibidang perubatan boleh menyebabkan fakta-fakta yang terkandung dihalaman ini menjadi tidak terkini, digantikan dengan fakta baru ataupun boleh didebatkan.

Walaubagaimanapun (untuk tujuan perundangan) pereka, penulis dan penyumbang halaman ini tidak akan bertanggungjawab keatas-atas mana-mana fakta yang terdapat didalamnya baik dari segi  kelengkapan, kemuktahiran ataupun kesahihannya. Kesemua akibat yang baik dan buruk daripada fakta-fakta di ruangan ini tidak akan dipertanggungjawabkan kepada mana-mana pihak. Halaman ini adalah untuk rujukan sahaja dan bukan bertujuan untuk menggantikan nasihat dari doktor bertauliah. Pembaca dikehendaki mendapatkan nasihat mutakhir daripada doktor masing-masing. Jenama barangan dan jenama ubat-ubatan yang digunakan adalah hanya untuk contoh sahaja dan ianya tidak disahkan secara bertulis oleh mana-mana kerajaan,  syarikat ataupun individu. Nilai peratusan (%) yang diberi kepada sesuatu fakta hanyalah untuk memberikan gambaran kasar mengenai fakta tersebut dan ianya tidak bermaksud nilai mutlak.

PEMBACA DINASIHATKAN MENDAPAT NASIHAT MUKTAKHIR DARIPADA DOKTOR MASING-MASING.

 
 

botdeco.gif (1923 bytes)botdeco.gif (1923 bytes)botdeco.gif (1923 bytes)botdeco.gif (1923 bytes)

Sign Guestbook Guestbook by Lpage View Guestbook

Pertanyaan mengenai penyakit / komen / cadangan boleh
diajukan kepada lan@netcomuk.co.uk (sila rujuk disclaimer)
Author | Site officially opened on 27 Dec 1997.
Copyright 1997 & 1998 Ainix Online Medicine. All rights reserved