Make your own free website on Tripod.com

topdeco.gif (2357 bytes)mainpg.jpg (1582 bytes)istilah.jpg (1485 bytes)plan.jpg (1430 bytes)topdeco.gif (2357 bytes)
http://members.tripod.com/~ukleeds
ainix.gif (2443 bytes)Online Medicine
 Sebelum meneruskan pembacaan halaman ini pembaca dimestikan bersetuju dengan kenyataan Disclaimer

horzline.gif (1534 bytes)

 

Perhatian!!

Kami sudah berpindah ke www.ainix.com

Silalah berkunjung ke server baru kami di sana.


Attention !!

We have moved to www.ainix.com

Welcome to our new server.

 Plan  

Halaman ini akan diusahakan berperingkat peringkat. Pada peringkat awal, ruangan Fakta Perubatan akan dilengkapkan, dikemaskinikan dan diperluaskan. Bermula dari situ, tajuk-tajuk lain akan dikembangkan dan dikategorikan bergantung kepada kemahuan pembaca.

bullet.gif (2533 bytes) Jangka Pendek (6 bulan)

  1. Melengkapkan ruangan Fakta Penyakit
  2. Mengadakan ruangan Fakta Simptom, iaitu perbincangan bermula daripada simptom.
  3. Mengkelaskan Fakta Penyakit, contohnya dibawah tajuk Kardiology,Paediatric/Obs and Gynae, Psychiatry dll.
  4. Menjawab soalan-soalan yang diajukan melalui Email.
  5. Memulakan ruangan chat.
  6. Mengadakan FAQ(Frequently Asked Question) untuk setiap penyakit.
  7.. Mengadakan link kepada medical website yang berkualiti diserata dunia.

bullet.gif (2533 bytes) Jangka sederhana (6 bulan - 2 tahun)

  1. Mula mengumpulkan rakan-rakan yang terdiri dari mereka yang pakar dalam bidang masing-masing. Contohnya bahagian Kardiology akan dipertanggungjawabkan kepada mereka yang pakar dalam bidang tersebut.
  2. Membahagikan paras fakta kepada pembaca umum, medical student dan postgraduate. Teknologi Multimedia teaching/information akan diperluaskan kepada CD Rom atau DVD.
  3. Menyertakan gambar-gambar penyakit, salinan X-ray/CT Scan/ Computer tomography, ECG, animated GIF, klip movie, carta dan gambarajah.
  4. Mengadakan On-line consultation dimana pembaca boleh mengajukan pertanyaan kepada doktor-doktor yang mengambil bahagian dalam Website ini.
  5. Mencari Sponsor untuk memastikan website ini akan terus percuma  dan untuk meningkatkan kualiti kandungan dan penyediaannya.
  6. Mengubah teknologi website daripada flat database kepada SQL database, membolehkan teknologi search yang lebih berkesan dan mengurangkan beban administration.

bullet.gif (2533 bytes) Jangka Panjang (2 tahun - 5 tahun)

  Segala usaha Website ini akan akhirnya diselaraskan dengan satu daripada 7 flagship applications di dalam Multimedia Supercorridor (MSC) iaitu Telemedicine. Pada waktu ini nanti, MSC hampir siap ditubuhkan dan usaha akan dibuat supaya Status MSC akan diperolehi.

  1. Pada peringkat awalnya usaha akan dibuat untuk menggunakan teknologi telemedicine dan remote conferencing yang sedia ada.
  2. Seterusnya usaha akan dibuat untuk memajukan teknologi ini secara embrace and extend, reverse engineering dan acquisition and expansion, bergantung kepada situasi pada masa tersebut.
  3. Akhirnya segala teknologi akan lengkap dengan kebolehan untuk menyediakan pakej lengkap telemedicine bermula dari penyediaan hardware (Multimedia computer -standalone/networked), Intranet,  Sambungan Internet, penyediaan software berdasarkan open standard (TCP/IP-http-HTML-CGI) dan juga penyediaan kandungan (content) secara menyeluruh.
  4. Dalam pada masa yang sama, teknologi-teknologi yang lain (Virtual Reality, Augmented Reality, VRML, Artificial Intelligence, Voice Recognition, database mining) akan dinilai dari semasa ke semasa untuk digunakan, bergantung kepada kesesuaian semasa.
   

HARAPAN SAYA HALAMAN INI AKAN DAPAT MEMBERI MENAFAAT  SECARA PERCUMA KEPADA SELURUH RAKYAT MALAYSIA.
 

 

botdeco.gif (1923 bytes)botdeco.gif (1923 bytes)botdeco.gif (1923 bytes)botdeco.gif (1923 bytes)

Sign Guestbook Guestbook by Lpage View Guestbook

Pertanyaan mengenai penyakit / komen / cadangan boleh
diajukan kepada lan@netcomuk.co.uk (sila rujuk disclaimer)
Author | Site officially opened on 27 Dec 1997.
Copyright 1997 & 1998 Ainix Online Medicine. All rights reserved